Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne bağlı bir müzedir. Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü basın müzesidir. 1988 yılında hizmete giren Çemberlitaş’ta yer alan Müzenin salonlarında basın teknolojisinin başlangıçtan bu yana geçirdiği gelişimi görebilirsiniz. Basım teknolojisini ve bu teknolojiyle üretilen eserleri içermesi bakımından önemlidir.

Taş baskı örnekleri, düz baskı makinesi, rotatif tipo entertip, prova tezgahları, giyotin, eski daktilolar, teleksler, telefotolar arasında dolaşabilirsiniz. Müze görevlisi içeride fotoğraf çekmemize izin vermedi.

Müze binası dört katlıdır. 1729’da İbrahim Müteferrika’nın kurduğu Türkiye’nin ilk matbaasının dökümanlara dayanarak aynı ölçülerle yapılmış maketi, bu matbaada basılmış örnekler, 1828 tarihli “Vekayi-i Mısriye” gazetesi ile, Türk gazetecilik tarihinin gelişimini anlatan belge ve gazeteler yer alır.

Müzede sergi salonlarından oluşan sanat galerisi vardır. Gazete, dergi, kitap, küpür, tez ve danışma kaynaklarını, Türkiye’de basınla ilgili her tür bilgi ve belge bulunmaktadır.

Giriş ücretsizdir. Türk İslam Eserleri Müzesinden yaklaşık 350m, Yerebatan Sarnıcından 500m uzaklıktadır. Pazar günü hariç  10.00-17.00 arası açık.