Kariye Camii ya da Hora Manastırı ve Kilisesi 534 yılında Aziz Teodius tarafından bir manastır olarak yaptırılmıştır. Edirnekapı semtinde, halen ayakta duran Theodosius Surları’na yaklaşık yüz metre uzaklıkta bulunan yapı, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir yapı topluluğu olan Chora Manastırı’nın merkezini oluşturmaktaydı.

 İstanbul’un Fethi’nden sonra elli sekiz yıl daha kilise olarak işlevini sürdü. Mozaikleri ile ünlü kilise, 1511’de cami olarak kullanılmaya başladı. 1945’te ulusal anıt ilan edilen yapı müze haline getirildi. Kariye, iyi korunmuş mozaik ve freskleriyle dünya çapında tanınmıştır.

Kiliseden camiye dönüştürüldükten sonra, içindeki Hristiyanlık sembolleri, yazılar, bütün freskolar, mozaikler ince bir boya ve kireç badanası ile yapıyı tahrip edilmeden örtülmüş, bu sayede günümüze kadar ulaşmıştır.

2018 yılı Kasım ayında gittiğimiz müzede restorasyon çalışmaları devam ediyordu.