İstanbul’un çevresinde bulunan, Doğu Roma zamanında yapılmış şehir duvarlarıdır. Surlar II. Theodosius zamanında yapılmış olup Sarayburnu’ndan Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray’a, bu taraftan ve  Marmara kıyısı boyunca Yedikule’ye, Yedikule’den Topkapı’ya, Topkapı’dan Ayvansaray’a kadar uzanır. Surların uzunluğu 22 km’dir.

Haliç surları 5,5 km, kara surları 7,5 km, Marmara surları 9 km’dir. Kara surları üç bölümden oluşur: hendek, dış sur, iç sur. Hendekler bugün tarım alanı olmuştur.

İstanbul surları boyunca ana kapı ve yan kapılar vardır. Kapılar, duvarda 5 m genişlikteki bir kemer altındadır. Ana caddelerin geçtiği Topkapı ve Edirnekapı dışındaki kapılar yan yana iki arabanın geçemeyeceği kadar dardır.

Yedikule Kapısı tam bir Türk eseri olarak değerlendirir. Bunun nedeni kapı üzerinde bulunan 3. Ahmet dönemine ait kitabedir. Kapı adını yakınında bulunan Yedikule Zindanları’ndan alıyor. 

Sur kapılarından bazıları adlarını üzerinde bulundukları yoldan alır. Tıpkı Silivrikapı gibi. Silivri’ye giden yol üzerinde olan Silivrikapı’nın önünde iki savunma kulesi bulunur. İstanbul surlarında 50 kapı ve 300 burç vardır ve bir kısmı kaybolmuştur. Belgrad kapı ikinci büyük askeri kapıdır.

Sura bitişik ve 50 m aralıklarla kara surları tarafında, birçoğu yıkılmış, çatlamış durumda 96 burç bulunmaktadır. Bu burçlar, boydan boya uzanan sur duvarlarından 10 metrelik çıkıntıda, çoğunlukla kare planlı ve 25 m yüksekliğindedir. Pencereleri, tonozları, kapıları vardır.