Ming Hanedanı İmparatorlarının yaptırdığı ve 120 kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan mezarlıklardır. Ming Mezarları Pekin şehir merkezinin 42 km kuzeybatısında  Changping semtinde yer almaktadırlar. İlk Ming İmparatoru’nun mezarı başkent Nankin’in yakınında yer almaktadır. Ming Mezarları’nın topluca Ming Hanedanı’nın On Üç Mezarı olarak bilinmektedirler.

Hanedanlığın 16 imparatorundan 13’ünün eşleri ve cariyeleriyle birlikte gömüldüğü yer Çin tarihinde önemli bir yere sahiptir.

13 mezardan sadece Dingling, Changling ve Zhaoling halka açık. Eğer üç mezarı aynı gün gezmek isterseniz çok zor Çünkü birbirlerine oldukça uzak konumdalar.

Biz Dingling Mezarını gezdik. Buraya ayrı günlerde iki kez geldik.

Dingling Mezarı, on üçüncü imparator olan İmparator Zhu Yijun‘un ve iki imparatoriçesi (İmparatoriçe Xiaoduan ve İmparatoriçe Xiaojing)’nin türbesidir. Dingling Mezarı inşaatı 1584 yılında başladı ve 6 yıl sonra tamamlandı. 1620’de İmparator Wanli iki imparatoriçesiyle buraya gömüldü. Dingling mezarına üç avludan geçerek ulaşılmakta. Dingling mezarına gitmek için 15 dakika yürümek gerekiyor.

Kutsal Değerlerin Dikilitaşı (The Stele of Sacred Merit) Eskiden Dingling’de, çift saçaklı ve eyer çatılı bir köşkte yer alan kutsal değerlerden oluşan bir dikilitaş bulunurmuş. Boynuzsuz ejderhanın başını andıran ve kaplumbağa ayaklarını andıran dikili taşta herhangi bir yazı bulunmuyor. Temel taşının dört yanında girdaplar, balıklar, kaplumbağalar, karidesler ve yengeçlerin zarif oymaları vardır.

Ejderha desenleri ve oymaları Çin için çok önemli. Yasak Şehir‘in pek çok yerinde gördüğümüz gibi Ming Mezarlarında’da ejderha desenleri ile bezenmiş İmparatorluk yolundan ilerliyoruz. Avlunun ortasındaki taş yola bir ejderha ve inciyle oynayan bir anka kuşu oyulmuş. 

Dingling Mezarına ulaşmak için üç avludan geçmek gerekiyor. Üçüncü avluya girerken Lingxing Kapısından geçiyoruz. Bu kapı göğe yükselen sütunların tepeleri ile imparatorluk sisteminin haysiyetini, tıpkı göksel sarayın cennet kapısı gibi kadim bir yapıyı simgeliyor. Bu kapıdan geçerken dilek tutarsanız oluyormuş. Bizden söylemesi.

Üçüncü avluya girdiğimizde Five Stone Sacrificial Vessels (Beş kurbanlık taş) yani kurbanlık eşyaların yerleştirildiği taş masayı görüyoruz. Sembolik kurbanlık mutfak eşyaları olarak, bir buhurdan, iki şamdan ve iki vazo kurban sunağına yerleştirilir. Bu dekoratif eşyalar, mezarda hatıra atmosferi yaratmak için tasarlanmıştır. 

Dingling Mezarı iki teşhir odası ve Yeraltı Sarayı olmak üzere üç bölümden oluşan bir müzeye dönüşmüş. Dingling Mezarına veya daha bilinen adı ile Yeraltı Sarayına ilerlerken tünel kapısı ve tuğla tünel hakkında bilgi alıyoruz.

Soul Tower (Ruh Kulesi)’ın sağında yer alan tünel kapısı, yan tuğlaların bir kısmı çöktüğü için keşfedildi. Kazı sırasında bulunan ilk ipucuydu. Arkeologlar böylelikle ilk keşif çukurunu kazdılar ve tuğla tüneli ve duvarın içinde “Tünel Kapısı” yazan taş levhayı keşfettiler.

Taş levhada “Yeraltı sarayının yedi kapısı var” yazılı on bir Çince karakter vardı. Giriş kapılarının her bir paneli 3.3 m yüksekliğinde, 1.8 m genişliğinde ve dört ton ağırlığındadır. 

Bundan sonra iki arama hendeği daha kazıldı. Daha sonra üzerine “16 zhang daha ileride ve Elmas Duvarına 3.5 zhang derinliğinde (1 zhang eşittir 3.33 m)” kazınmış 16 karakterin yer aldığı taş levha ve kehanetle inşa edilen taş tünel art arda keşfedildi. Sonunda Taş tünelin sonunda Elmas duvar bulundu. Yer altı tünelinden 40 m sonra Yeraltı Sarayına ulaşıyoruz. Yeraltı sarayı 27 m derinliğindedir.

Elmas Duvar (Diamond Wall) Antik yeraltı duvarının ortak adıdır. Bu duvar, taş tünelin sonunda. Duvarın temeli, dört sıra taş levha ve üstte sarı sırlı kiremit bulunan 56 kat tuğla ile örülmüş duvar. Yeraltı Sarayının orta çizgisine bakan duvarın yerlerinde Çince karakter şeklinde açıklıklar vardı. İmparatorlar ve imparatoriçe gömüldüklerinde tabutları bu açıklıklardan taşınırdı. Mezarın tamamlanmasının ardından açıklıklar tuğlalarla kapatıldı ve tüneller kapatıldı. Kazı sırasında, açıklıklardaki tuğla duvar, yüzlerce yıllık tıkanma nedeniyle hafifçe içe doğru eğiliyordu. Arkeologlar Yeraltı Sarayının tuğlalarını ve tünelini indirdiler.

Yeraltı sarayı beş geniş salondan oluşur: bir ön oda, merkezi salon, arka salon ve sol ve sağ ek binalar. Merkezi salonda biri önde, diğeri her iki tarafta ve birincinin biraz arkasında olacak şekilde düzenlenmiş üç beyaz mermer taht vardır. Her tahtın önünde beş sırlı seramik sunak parçası (iki bataklık şamdan, iki bardak ve bir buhurdan oluşur) bulunur.

Arka salon (Rear Hall) , Yeraltı Sarayının ana odasıdır. Odanın içinde, imparatorun ve imparatoriçelerin tabutlarının yerleştirildiği bir tabut yatağı vardı. İmparatorun tabutu ortadaydı ve imparatoriçelerin tabutu her iki yanda idi. Tabutların arasında yeşim malzemeler bulundu. İmparator ve imparatoriçe için mezar eşyaları, her tabutun kenarlarında nanmu’dan (bir tür sert ahşap) yapılmış 26 kutuda saklandı.

Yeraltı yerleri açıldığında tabutların bir kısmı ve mezar eşyaları çürümüştü. Günümüzde sergilenen cenaze eşyalarının bulunduğu tabutlar ve sandıklar orijinal olanların kopyalarıdır. Odaya ulaşmak için uzun bir yol var.

Yeraltı Sarayından kapı ve tavan güzelliklerini izleyerek çıkıyoruz.

Dingling Mezarın Soul Tower (Ruh Kulesi)‘ne gidiyoruz. Dingling Mezarın Ruh Kulesi muhteşem bir yapıdır. Tüm dirsekler, saçaklar ve kirişler oyma desenlerle taştan yapılmıştır ve ahşap yapılara benzeyecek şekilde renklerle boyanmıştır. Ve mucizevi bir şekilde, şimdiye kadar taş parçalar arasında genişlemiş bir çatlak bulunmadı. Ruh Kulesi’nin zeminine döşenen taşlar bütün bir parça gibi birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. Sağlamlığı sağlamak için taş arasındaki çatlaklara eritilmiş demir döküldü.

Soul Tower’dan Five Stone Sacrificial Vessels (Beş kurbanlık taş) ve yola kuş bakışı bakıyoruz. Dingling Mezarı gezimizi tamamlıyoruz. Diğer açık iki mezarı (Changling ve Zhaoling) bir gün içinde görmek çok zor. Hepsi birbirinden uzakta. Hangisini görmek istediğinizi önceden kararlaştırın. Ming Hanedanı Mezarları UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.

Dingling Mezar 08.30-18.00 saatlerinde açık. Giriş ücreti 40 RMB (01 Kasım-31 Mart); 60 RMB (01 Nisan-31 Ekim). Ziyaretinizde hafta sonu ve resmi tatillerde yapmayın. Çünkü çok kalabalık oluyormuş.