Kayseri’de merkezde gezilecek yerlere Gevher Nesibe Tıp Kompleksi (Selçuklu Uygarlığı Müzesi) ile başladık. Müzeden çıktıktan sonra yaklaşık 100 m ileride Mimar Sinan Parkı içinde yer alan Avgunlu Medresesine gidiyoruz. Kayseri’de Gezilecek Yerler-2 dosyamızda Atatürk Evi ve Müzesi, Milli Mücadele Müzesi. Kayseri’de Gezilecek Yerler-3 dosyamızda Güpgüpoğlu Konağı-Etnografya Müzesini,  Kayseri’de Gezilecek Yerler-4 dosyamızda; Cumhuriyet Meydanı, Ulu Cami ve Çeşmesi, Hunat Hatun Külliyesi, Alaca Kümbet, Cıncıklı Cami, Emir Sultan Cami ve Türbesi, Zeynel Abidin Türbesi, Türbedar Evi, Melik Mehmet Gazi Türbesi, Raşid Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi, Meryem Ana Kilisesi, Kadı hamamı, Kiçikapı Konağı, Kapalı Çarşı, Urgancılar Çarşısı, Hacı Efendi Çarşısı, Kadınlar Çarşısı Heykeli ve Tarihi Kayseri Evlerini paylaştık.

Avgunlu Medresesi

Avgunlu Medresesi’nin kitabesi bulunmadığı ve hakkında herhangi yazılı bir kaynak olmadığı için ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektir. Ancak Gevher Nesibe Medresesi ile Avgunlu Medresesi ve Türbesinin benzerliklerinden dolayı 13 yy’da inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Avgunlu Medresesi dikdörtgen planlı bir yapı olup medresenin girişi batıya bakan kapısından.

Tek katlı, avlulu yapı, zamanla kot seviyesinin altında kaldığından medrese avlusuna merdivenlerden inilerek girilmektedir. Günümüzde Kıvılcım adıyla hem kafe hem de  kitap satış yeri olarak hizmet vermektedir.

Girişte kitap,kırtasiye malzemeleri ve hediyelik eşyaların satılmakta. Mekanda  bir de internet cafe var.

Kurşunlu Camiye giderken yolda rotayı da takip ediyoruz.

Videolarımız You Tube Kanalımızda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

Kurşunlu Cami

Hacı Ahmed Paşa tarafından Kayseri-Ağırnas’lı olan Mimar Sinan’a 1573 yılında inşa ettirilen caminin asıl adı da Hacı Ahmet Paşa Camisidir. Cami’nin Hacı Ahmed Paşa tarafından yaptırıldığı, giriş kapısı üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır.

“Şehr-i Zilhicce’de urmuşsun anın bünyadın Dilerim haşre değin sahibine ola dua Oldu mamür  velayet dedim ana tarih Yapalı Kayseri’de camiin Ahmed Paşa”

Kayseri’de 12 eser yapan Mimar Sinan’ın, Kayseri’de günümüze ulaşmış tek eseridir. Caminin merkezi kubbesinin kurşunla kaplı olmasından dolayı halk arasında “Kurşunlu Cami” olarak bilinir.

İç süslemeleri, minberi ve avluda sekiz sütuna basan sivri kemerlerin taşıdığı kubbeli şadırvanı ile dikkat çekmektedir.

Şadırvan kubbesinde de süslemeler vardır.

Videolarımız You Tube Kanalımızda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

Sahabiye Medresesi

Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1267 yılında çeşme ve mescit ile birlikte yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, açık avlulu ve tek katlı olarak yapılan medrese kervansaray görünümündedir.

Medresenin taç kapısı, geometrik şekilli işçiliği ve süslemeleri ile dikkat çekmektedir. Kapı çevresinde boğa ve aslan figürleri olan yapı, zamanla etrafındaki yolların 1 m’ye yakın yükselmesi nedeniyle aşağıda kalmıştır.

Günümüzde halka açık tesis olarak hizmet vermektedir.

Roma Mezarı

Roma döneminde 4 yy’da inşa edildiği tahmin edilmektedir. Mezar, siyah kesme taştan,  dikdörtgen planlı inşa edilmiş. Doğu ve batı cephelerinde ikişer havalandırma penceresi var.

Mezar 1956 yılında ortaya çıkarılarak restore edilmiş. Türbe içerisinde 1317-1318 yıllarına ait mezar taşları bulunuyormuş. Yapıya küçük bir kapıdan girilmekte. Ancak kapalı olduğu için maalesef giremedik.

Saat Kulesi

Kule II. Abdülhamit tarafından 1906 yılında Tavlusunlu Salih Usta’ya yaptırılmıştır. Yanında bulunan dikdörtgen yer ise saat odası olarak inşa edilmiştir. Kule 15 m yüksekliğinde olup helezon merdivenlerle çıkılır. Tabi ki kapalı olduğu için çıkamadık. Kuleyi kapatan sivri külah kısmında dikdörtgen bir açıklık ve bunun içinde saat çanı bulunmaktadır.

Atatürk Heykeli

Cumhuriyet Meydanında bulunur. Heykel halk arasında at üstündeki Atatürk heykeli olarak bilinir. Bronz ve demir karışımı olup altın sarısı renktedir. Hemen arkasında saat kulesi bulunur. Atatürk heykeli dikdörtgen şeklinde yüksek bir kaide üzerine oturtulmuştur. Atatürk at üzerinde kompoze edilmiştir. Ön ayağı kalkık at üzerinde Atatürk pelerinli ve resmi üniformalı olarak ileriye bakar durumda tasvir edilmiştir.

Heykelin yapımı için yarışma açılmış, halk tarafından seçilen maket yarışmasını, Heykeltıraş Haluk Tezonar kazanmıştır. Heykelin kalıbını kendisi hazırlamış ve Zonguldak Ereğli Demirdöküm Çelik Fabrikasında bronz dökümü yapılmıştır. Kaidenin yan tarafına Atatürk’ün Kayserilere hitabesi pirinç levha üzerine yazılmıştır.

Videolarımız You Tube Kanalımızda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

Kayseri Kalesi

Kayseri Kalesi’ne ait ilk bilgilere MS 3 yy’da İmparator Gordianus dönemindeki sikkelerde rastlanmış. Kayseri Kalesi; dış surların, burçların meydana getirdiği, geniş koruma alanı ile dış kale ve muhteşem bir yapı özelliği taşıyan, günümüzde halen bu özelliğini koruyan iç kale olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

Dış Kale dış sur ve burçlardan meydana gelen şehrin korunması, yönetim merkezi ve genelde yerleşim alanını kapsamaktadır. Dış kale veya şehir surlarından bugün çok azı kalıntılar halinde ayaktadır. Surların büyük bölümü tahrip edilmiştir. Dış kalenin Ok Burcu ve Yoğun Burç günümüze kadar gelebilmiştir. Yoğun Burç dış surların ayakta kalan en görkemli yapısı olup 16. yy’da, hapishane ve hükumet dairesi olarak kullanılmıştır. Ok Burcu günümüzde kültürel amaçlı kullanılmaktadır.

Yoğun Burç
Ok Burcu

Kayseri Kalesi’nde dış surlardan dışarıya açılan 5 kapısı vardır. Kuzeybatısında Boyacı Kapı, güneyinde Kiçi Kapı, güneydoğusunda Sivas Kapısı, Kapalı çarşı önünde kuzeye açılan Demir Kapı ve kuzeydoğuya açılan Yeni Kapı.

Sivas Kapı

İç Kale surların içinde ayrı bir yapı olarak sağlam durumdadır. Selçuklular, Karamanlılar, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar tarafından tamir edilerek günümüze kadar ulaşmıştır.

İç Kale’de kenar duvarlarında ve köşelerde dikdörtgen planlı 18 adet burç bulunmaktadır.

Burçlar 3 m genişliğindeki duvarlara yaslanmakta ve burçların altından devriye yolu geçmektedir.

İç kalenin iki kapısı vardır; Doğuda Dizdar Kapısı, güneyde ise Aslanlı Kapı (Altın Kapı).

Aslanlı Kapı

Videolar You Tube Kanalımızda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

Kale içerisinde Arkeoloji Müzesi yer almaktadır. Haydi o zaman Müzeyi gezmeye……….

Arkeoloji Müzesi

Müze, iki katlı, iki salon, bir koridor, çalışma odaları ve depodan oluşur.

Eserlerin sunumunda kronolojik değerler dikkate alınmıştır.

Birinci salonda Eski Tunç Devri’ne ait boyalı/boyasız seramik ve mermer ürünler sergilenmekte. Eserler çivi yazılı tabletler, testiler, çömlek, vazo, mühür, içki kabı, madeni eşya vb.den ibarettir.

İkinci salonda Frigya, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden eserler yer almaktadır. Kayseri’de bulunmuş eserler, Beştepeler-Garipler Tümülüsü’nden çıkarılan mezar hediyeleri buradadır.

Kayseri Herakles Lahidi bu salondadır.

Müzede Helenistik, Roma ve Bizans çağlarından mermer heykeller, mezar stelleri, lahitler ve pişmiş topraktan yapılmış iri küpler vardır.

Müze her gün saat 08.30-19.00 arası açıktır. Müze girişi ücretli. Müze kart geçerli.

Videolar You Tube Kanalımızda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.